Operations Research
Operations Research

DTU Management - Division for Management Science - Forskning - Sektion for Operations Research

Vi understøtter beslutningstagning med avancerede metoder. Vi arbejder tværfagligt og omdanner komplekse udfordringer til muligheder gennem indsigt i data.

Virksomheder har i dag flere data til rådighed end nogensinde før, men potentialet udnyttes langt fra altid, da datamængderne kan være uoverskuelige. Vores forskning udvikler matematiske modeller, der bearbejder og strukturerer data, og udpeger løsninger, der minimerer ressourceforbruget og øger indtjeningen. Vi hjælper med at forløse datapotentialet.

I sektionen anvender vi en holistisk tilgang, hvor vi, ofte sammen med virksomhederne, definerer problemet, udvikler digitale og matematiske metoder til at finde løsninger, og i sidste ende fortolker resultaterne i den kontekst, de skal anvendes i.

Kontakt vores sektionsleder, hvis du er interesseret i et partnerskab eller samarbejde med os